Odznaki Jeździeckie

Koszt egzaminów na odznaki jeździeckie PZJ:

Egzamin na odznakę "jeżdżę konno" to koszt 200zł
Egzamin na brązową odznakę jeździecką to koszt 300zł
Egzamin na srebrną odznakę jeździecką to koszt 350zł

Istnieje możliwość zdawania na koniach stajennych za dodatkową opłatą.

 

Osoby zainteresowane zdawaniem Jeżdżę Konno, BOJ I SOJ ze względu na ograniczoną liczbę miejsc muszą  zgłosić przy zapisie na obóz chęć uczestnictwa w egzaminie PZJ. 

Zgodnie z regulaminem PZJ osoba zdająca jeżdżę Konno, BOJ i SOJ musi mieć na sobie toczek (kask) jeździecki oraz kamizelkę jeździecka.

 

 

Odznaka jeździecka "jeżdżę konno"

Od 1 Stycznia 2022r, PZJ zmienił system szkoleń i powszechna odznaka jeździecka Jeżdżę Konno jest wymagana aby przystąpić do kolejnych egzaminów jeździeckich.
Podobnie jak z odznakami jeździeckimi egzamin odbywa się przez Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną złożoną z dwóch instruktorów z danego Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego, są oni mianowani i zatwierdzani przez Kolegium Koordynatorów ds. Szkolenia PZJ.
Odznace towarzyszy imienna karta „Jeżdżę konno” wystawiona i podpisana przez przewodnicącego komisji.

Co daje odznaka "jeżdżę konno"?

 • Zajesz posiadaczem odznaki, którą możesz wpiąć do fraka oraz legitymacji, która potwierdza Twoje umiejętności;
 • Jesteś wpisany do rejestru Polskiego Związku Jeździeckiego jako Jeździec;
 • Zyskujesz potwierdzenie swoich umiejętności, które ułatwią Ci w przyszłości przystąpienie do jakiegokolwiek klubu jeździeckiego oraz szybkie zweryfikowanie Twoich umiejętności przez nowego trenera czy instruktora;
 • Pozwala na przystąpienie do egzaminie BOJ.

EGZAMIN:

Umiejętności praktyczne:

 • prawidłowe podejście do konia
 • prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia
 • prowadzenie w ręku i wiązanie
 • siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu
 • umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach - w stępie, w kłusie anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym

Umiejętności teoretyczne:

 • interpretacja zachowania konia
 • podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu
 • podstawy budowy konia, maści i odmiany
 • zasady zachowania na ujeżdżalni
 • podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy,

 

Brązowa odznaka jeździecka.

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej.
Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni.
W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki - Zasady jazdy konnej – cz. 1, 2 i 3.

EGZAMIN:

Część praktyczna:

A) opieka stajenna - osoby posiadające odznakę "Jeżdżę Konno" są zwolnione z tej części egzaminu.

 •  prawidłowe podejście do konia;
 •  prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;
 •  podstawowe zabiegi pielęgnacyjne - czyszczenie;
 •  prowadzenie w ręku i wiązanie

B) Zaliczenie części ujeżdżeniowej  w której musimy swobodnie poruszać się w trzech chodach.
C) Zaliczenie części skokowej. Parkur składa się z czterech przeszkód w czym pierwsza rozpoczyna się cavaletti i krzyżakiem.

Część teoretyczna – tematy:

 • zachowanie konia;
 • prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji;
 • podstawy żywienia i technika żywienia;
 • podstawy zdrowia konia;
 • podstawy eksterieru, maści i odmiany;
 • podstawy teorii jazdy konnej;
 • dosiad i jego rodzaje;
 • rodzaje pomocy;
 • podstawowe figury na ujeżdżalni;
 • zasady zachowania na ujeżdżalni;
 • sprzęt jeździecki i strój do jazdy.

 

Srebrna odznaka jeździecka.

 

EGZAMIN:

Osoby posiadające aktualną klasę sportową są zwolnione z części egzaminu, dotyczącej dziedzinie jaką uprawiają.

Część praktyczna:

A) Opieka stajenna:

 •  znajomość i prawidłowe użycie sprzętu do pielęgnacji konia – czyszczenie okrywy;
 • włosowej i pielęgnacja kopyt;
 • siodłanie i kiełznanie, dopasowanie rzędu.
   

B) Część ujeżdżeniowa:

 • wykonanie czworoboku klasy P (program P-4 zmodyfikowany) z notą 5,0;
 • niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek wodzy pomocniczych;
 • obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.

Nie zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu dyskwalifikuje z podejścia do częśći skokowej

C) Część skokowa

Z tej części egzaminu zwolnione są osoby, mające zdany skokowy egzamin licencyjny.

Część skokowa polega na pokonaniu 6 przeszkód w wysokości 80 cm (dla kucy wysokość zgodna z ich kategorią, ale maksymalnie 70 cm), ustawionych wg schematu. Wśród przeszkód jedna musi być kombinacją podwójną.

Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.

 

Część teoretyczna:

Tematy:

 • rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni;
 • rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej;
 • chody koni;
 • opis stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń;
 • figury na ujeżdżalni;
 • podstawy teorii skoków przez przeszkody;
 • zasady jazdy w terenie;
 • pierwsza pomoc.

 

Skontaktuj się z nami!


Obozy konne i taneczne: 501 932 187
Jazda konna, Wycieczki:
Agnieszka - 501 932 187

Adres e-mail: stajnia@stajniapasja.pl
Adres: ul. Kółko 15, 07-201 Skuszew